Cơ sở vật chất hiện đại

WE English với triết lý 'WE.Together. Suceess nên chúng tôi tập trung xây dựng môi trường tiếng anh chuyên nghiệp, Co-working là concept chính chúng tôi đưa vào mang ý nghĩa không gian cộng đồng tự học thúc đẩy tính chủ động của học viên, kết hợp với trải nghiệm thư viên mở để học viên tự do tìm kiếm kiến thức.

Khu vực tự học (seft-learning) giúp học viên tự ôn bài trước khi vào học với giáo viên và làm bài tập đầy đủ trước khi vào lớp.

Khu vực tổ chức social club vào mỗi 2 tuần và các event với nội dung hay hấp dẫn giúp người học triển khai kiến thức chung với giáo viên và bạn học.

Khu vực học được viết tên các thành phố lớn của thế giới, hàm ý đưa học viên kết nối với thế giới, gợi nhớ tiếng anh là ngôn ngữ đa quốc gia, ngôn ngữ chung kết nối văn hoá, kiến thức với quốc tế.