Giáo viên chuyên nghiệp

Tại WE English, giáo viên được tuyển chọn có đầy đủ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn vững, có bằng cấp TESOL quốc tế chứng nhận. WE English chỉ tuyển dụng giáo viên ở các quốc gia tiên tiến sử dụng tiếng anh như tiếng mẹ đẻ (Native) như Mỹ, Anh, ..

Ngoài ra giáo viên còn thường xuyên cập nhật các kiến thức mới về phương pháp giảng dạy tiếng anh.

Giáo viên chấm bài tập trên website học online của WE, thường xuyên thực hiện kiểm tra trình độ để theo dõi tiến bộ của học viên.

Giáo viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy các quốc gia trong khu vực Mỹ, Canada, Châu Âu, Châu Á và Úc.

Ngoài việc giảng dạy giáo viên còn trao đổi kiến thức cùng với học viên qua câu lạc bộ tiếng anh (social club), thân thiện hơn qua các hoạt động ngoại khoá cùng học viên.