THANH TOÁN BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh BIDV Ba Tháng Hai
Số tài khoản 14710000118188
Chủ tài khoản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC WE
NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN
TÊN TƯ VẤN VIÊN - TÊN ANH/CHỊ - KHOÁ HỌC MÀ ANH/CHỊ ĐĂNG KÝ.
Ví dụ: Thuy - Nguyen Thu Thao - Khoa 144 buoi.
Sau khi chuyển khoản, anh/chị vui lòng nhắn tin cho tư vấn viên phụ trách tư vấn đã chuyển tiền/nộp tiền để kiểm tra tình trạng thanh toán.